Služby, ktoré vám ponúkame

grafický dizajn

v dnešnom globalizovanom svete už zákazník vie oceniť dobrý a nápaditý dizajn tlačovín a podvedome sa vyhýba podpriemerným spracovaniam. Naše skúsenosti, kreativita a neustále sledovanie trendov vo svete sú zárukou vhodnej a efektívnej vizuálnej komunikácie.

V úzkej spolupráci s vami, navrhneme nový alebo prehodnotíme váš starý firemný vizuál (logo, hlavičkový papier, vizitky, obálky, propagačné materiály a mnoho iného…), určíme potreby dizajnu alebo redizajnu a pripravíme súhrnnú koncepciu (dizajn manuál) pre použitie firemného vizuálu v tlačovej a elektronickej podobe.

DTP

kvalitné technické vybavenie DTP pracoviska nám umožňuje spracovať zákazky v prvotriednej kvalite a podľa dopredu dohodnutých termínov.

Kompletný servis v predtlačovej príprave pozostáva z uceleného súboru služieb:

  • zalomenie publikácií
  • sken, retuš, maskovanie
  • vektorizácia
  • prepis textu
  • jazyková korektúra
  • kontrolný nátlačok
  • archivácia

fotografia

vydarená fotografia je silným komunikačným prostriedkom. Žijeme v ére, keď po svete kolujú milióny fotografií. Ponúkame vám fotobanku s kvalitnými zábermi. Zároveň môžete využiť aj služby nášho fotografa. Vaše fotografie využijete pri inzercii, tlačovinách, na internetových stránkach ako aj v iných prezentáciách.

reklamné predmety

oslovia veľmi širokú cieľovú skupinu. Prenášajú požadované informácie a robia radosť. Sú praktické a decentne spájajú pracovnú a súkromnú oblasť. Nemusia sa použiť za každú cenu, ich prítomnosť ale zvyšuje kredit firmy.

Veľmi obľúbené sú napríklad perá, zapaľovače, prívesky, dáždniky. Fantázii sa ale medze nekladú. Aj špecifické reklamné predmety majú svoje opodstatnenie a môžu nečakane prekvapiť.