Portfólio

Firemné tlačoviny

Firemné tlačoviny patria medzi najdôležitejšie komunikačné materiály v styku s verejnosťou. Nakoľko pri nich ide o tvorbu základného imidžu a propagácie firmy, ich vzhľad by mal byť v súlade s firemnou identitou. Vďaka firemným tlačovinám docielime dlhodobú a ucelenú prezentáciu firmy.

K základným firemným tlačovinám patria:

  • vizitky
  • hlavičkové papiere
  • obálky
  • prezentačné obaly

Reklamná inzercia

Inzercia v časopisoch je rovnako dôležitá ako reklamné a propagačné materiály. Profesionálne grafické spracovanie umožní vyniknúť inzerátu čím sa vaše šance zaujať nových klientov výrazne zvýšia.

Čitateľ predstavuje ekonomicky silnú kategóriu obyvateľstva, čím zvýrazňuje schopnosť osvojiť si nové výrobky.

Propagačné materiály

Chcete predať svoj produkt, svoju službu a predbehnúť pritom aj konkurenciu? Je dobré, keď vaši zákazníci a verejnosť začnú vnímať vašu značku a identifikovať ju. To všetko vedie k stabilite a udržaniu pozície na trhu.

Možno aj viete, ako na to, ale radi by ste to konzultovali s nami. Dohodnite si stretnutie a my vám ponúkneme vhodný návrh vašej marketingovej stratégie.

Periodické publikácie

Periodické publikácie sa vyrábajú na objednávku vydavateľstiev alebo subjektov s vydavateľským oprávnením. Pre periodickú tlač je typické, že sa vydáva najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom.

Máme dlhoročné skúsenosti s návrhmi a spracovaním časopisov. Radi vám pomôžeme pri návrhu obálky, výbere vhodného písma a úprave fotografií.